Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Forside

Velkommen

 

Graver og kirketjener til Villingerød kirke. 37 timer.

Menighedsrådet ved Villingerød kirke søger en graver, der trives med at arbejde selvstændigt og som ikke er ked af hverken skæve arbejdstider eller arbejde på søn-og helligdage.

I Villingerød kirke er foruden gudstjeneste på søn-og helligdage ca. 5 aftengudstjenester på hverdage, ca. 5 vielser og ca. 17 bisættelser/begravelser, 2-4 kirkekoncerter, 1 månedlig spiseaften, 6 formiddagsmøder, 1 månedligt menighedsrådsmøde.

Villingerød menighedsråd består af 5 medlemmer. Man refererer som graver til kontaktpersonen, Kirsten Mouritsen.

Stillingen har følgende opgaver:

  • Renholdelse af kirkegården, gravsteder og kirkens grønne arealer. Villingerød kirke er grøn kirke.
  • Administrative opgaver
  • Rengøring af kirke og sognehus
  • Klargøring af kirken til kirkelige handlinger og gudstjenester
  • Kirketjeneropgaver i forbindelse med gudstjenester, kirkelige handlinger og koncerter
  • Kirketjeneropgaver i forbindelse med fællesspisning og foredrag i sognehuset

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener og graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke-og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales indenfor intervallet 305.991,99 kr. – 365.236,32 (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 310.464,29 (nutidskroner).

For yderligere information om stillingen kontakt Kirsten Mouritsen på tlf. 21223310 eller sognepræst Else Korsholm på tlf. 48390024

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Else Korsholm, Sygehusvej 5, 3230 Græsted eller mail erk@km.dk og skal være menighedsrådet i hænde senest 11. april 2023. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 17. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Det sker

Følg os på Facebook