Forside

Velkommen

 

Kirkesanger

En deltidsstilling som kirkesanger ved Esbønderup og Villingerød kirker er ledig til besættelse pr. 1. december 2020 eller snarest derefter.

Stillingen er på 13 timer pr. uge.

Kirkesangeren skal medvirke ved søndagenes to gudstjenester og ved omkring 40 kirkelige handlinger om året. Derudover er der et mindre børnekor ved Esbønderup og Villingerød kirker og stillingen kan udvides med 3 timer/uge i fald kirkesangeren påtager sig opgaven at lede koret i samarbejde med organisten.

Ansættelsen sker ved Esbønderup Sogns menighedsråd og er omfattet af fællesoverenskomsten mellem finansministeriet og CO10-centralorganisationen mellem kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke-og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Sognepræst Else Korsholm tlf. 48390024

Formand for Esbønderup menighedsråd Carl Bruun tlf. 21752836

Formand for Villingerød menighedsråd Grete Møller tlf.: 23711575

Ansøgning med relevante bilag stiles til Esbønderup og Villingerød menighedsråd og sendes til sognepræst Else Korsholm mail:

erk@km.dk

eller til Else Korsholm, Sygehusvej 5, 3230 Græsted

ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 6. november 2020.

ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 47.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.

 

Nyt menighedsråd

16. september var der valg til menighedsråd. I Villingerød sogn er følgende valgt: Grete Møller, Poul Erik Kandrup, Søren Jacobsen, Helle Merete Neumann og Kirsten Mouritsen.

 

 

Vi samles stadig til gudstjeneste og arrangementer i Villingerød kirke

- dog under lidt andre forhold end vi plejer. I Villingerød kirke kan vi samles min. 24 personer til gudstjeneste, vielser, bisættelser og begravelser i kirken. Ved arrangementer, hvor der ikke synges min. 48 personer

Jeg står naturligvis til rådighed for samtaler og sjælesorg og kan træffes på tlf. 48390024.

 

 

Følg os på Facebook